Mostové váhy jsou určeny pro zjištění hmotnosti automobilů, souprav na přepravu nadměrných nákladů a speciálních strojů. Pro jejich přesnost se hlavně používají v obchodním styku. Dělíme je na dva typy:

Obecně

Silniční mostové váhy jsou v současnosti základní částí technologických procesů. Jsou používány ke kontrole hmotnosti vstupních surovin, stejně jako pro kontrolu vážení výstupních výrobků. Elektronické měřicí přístroje umožňují spojení s počítačem, dohled nad systémem, který zjednodušuje správu.

Zpracování údajů (netto, tára a hrubé. Hmotnosti, posloupnosti o hmotnosti, datum, čas, vozidla nebo materiál, ochranné známky), je důležité, pro moderní a efektivní správu.

Vzdálený displej může být použit k poskytnutí údajů o hmotnosti řidiči.

Platforma

Železobetonové moduly vylité na místě

Vytvoření platformy

Základ je proveden podle projektové dokumentace. Nabízíme také typ projektu v povolených organizací. Základem může být jáma nebo plocha s namontovanou rampou.

Měřící zařízení

Moderní elektronické měřicí zařízení TPT3 poskytuje dígitalní čtení všech vážení a klasifikace dat z displeje, stejně jako zápis těchto údajů. Standardní sériové porty R5232 nebo RS485 poskytnou další zpracování údajů o hmotnosti a dohled nad nimi.

zabudované nad úrovní terénu

Váha 6x3m

Váha 12x3m

Váha 18x3m

zabudované s úrovní terénu

Váha 6x3m

Váha 18x3m