Naše firma provádí rekonstrukci a výrobu navažovacích systémů, jejich automatizaci dle požadavku jednotlivých provozů, nebo celkové výroby.

Automatizace technologických procesů obsahuje

  • projektování inženíring
  • výroba
  • montáž, uvedení do provozu, školení
  • servis.

Plnící linky se skládají z technologického procesu řízení plnění a paletizace. Tento proces obsahuje, přepravní cesty k systémy dávkování a ukládání na paletu ovíjení a odsunové cesty zabaleného zboží a skladování finálních výrobků. Řízení procesu se provádí pomocí terminálů, PLC a OP panelů. Profi bas, ethernet k vzájemnému spojení a komunikaci mezi řídícími části. Řízení technologického celku se provádí pomocí programového vybavení, které sleduje a eviduje jednotlivé vstupy, výstupy a procesy.