Provádíme vážení kamionů, jízdních souprav a nadrozměrných nákladů pro podklady pro žádost o povolení těžkých vozidel, jejichž hmotnost přesahuje hodnoty stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel je prováděno v České republice na základě § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem vážení je vážní lístek nebo protokol o provedeném kontrolním vážení v souladu s metrologickým předpisem MP 009